Jun 6, 2016

Konkurs për Drejtor Ekzekutiv të BKS-së

Bazuar në Statutin e Byrosë Kosovare te Sigurimeve.
Byroja Kosovare e Sigurimit shpallë:


K O N K U R S


Për vendin e lirë të punës:
1. Titulli i postit:   Drejtor Ekzekutiv
    Organizata:       Byroja Kosovare e Sigurimit
    Vendi:                 Prishtinë, rr. Lidhja e Pejës p.n. (Fabrika e ish Amortizatorëve)


Detyrat dhe përgjegjësitë:
- përfaqëson Byronë,
- kujdeset dhe është përgjegjës për ligjshmerinë e punëve në Byro,
- emëron...

 


 

Information Center

Regjistri i të gjitha mjeteve motorike të autopërgjegjësisë të regjistruara në Kosovë

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit