Byroja Kosovare e Sigurimit

Qendra Informative e Sigurimeve

Kërko Informata

Kërkesat rreth sigurimeve

Në këtë faqe ju mund të kërkoni informata rreth sigurimit të pales së tretë për automjetet e regjistruara në Kosovë

Mohim i përgjegjesisë:

Informatat rreth sigurimit të pales së tretë për automjetet i pergjigjen të dhënave që mbahen në Regjistrin Qendror.
Baza e të dhënave përditesohet çdo javë dhe të dhënat mund të ndryshojnë.
Byroja Kosovare e Sigurimeve nuk mban përgjegjësi për saktësine e këtyre informatave.

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit