Jun 1, 2012

Tarifat e Sigurimit Kufitar me Republikën e Serbisë

Prej datës 01.06.2012 janë në fuqi Tarifat e Reja të Sigurimit Kufitar me Republikën e Serbisë.


Shkarko Tarifat e Sigurimit Kufitar me Republikën e Serbisë.

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit