Jul 20, 2012

Tarifat e Sigurimit Kufitar me Republikën e Malit të Zi

Prej datës 01.07.2012 janë në fuqi Tarifat e Veçanta të Sigurimit Kufitar me Republikën e Malit të Zi


Shkarko Tarifat e Sigurimit Kufitar me Republikën e Malit të Zi.

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit