Jul 31, 2012

Tarifat e Sigurimit Kufitar

Prej datës 02.07.2011 janë në fuqi tarifat e reja të Sigurimit Kufitar.


Shkarko Tarifat e Sigurimit Kufitar.

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit