Nov 6, 2012

Memorandum i ri i mirëkuptimit (MOU) në mes BKS-së dhe NIB të Maqedonisë

Më 24 Tetor 2012 në Ohër të Maqedonisë është nënshkruar Memorandumi i ri i Mirëkuptimit (MOU), në mes të Byrosë Kosovare të Sigurimit, e përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv Z.Faton Abazi dhe Byrosë Nacionale të Sigurimit të Maqedonisë e përfaqësuar nga Drejtori Z.Jonce Popovski.

 

MOU me Republikën e Maqedonisë

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit