Jul 1, 2013

Sistemi Bonus - Malus!

Sot me datë 01.07.2013 edhe zyrtarisht në kuadër të policës së sigurimit TPL, ka filluar edhe implementimi i sistemit Bonus-Malus, i cili sistem merr për bazë një histori një vjeçare të aplikuesit për sigurim dhe në bazë të aksidenteve të shkaktuara ose jo gjatë kësaj periudhe kalkulon Bonusin ose Malusin që i takon duke filluar nga 10% e primit bazë.

 

Për më shumë informata mund të lexoni edhe Rregulloren e Bankës Qendrore rreth Implementimit të Sistemit Bonus-Malus 

 

 

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit