Feb 6, 2018

FTESË PËR OFERTË

FTESË PËR OFERTË

 

Byroja Kosovare e Sigurimit fton të gjitha kompanitë e interesuara që të ofertojnë për tenderin me titull:
“Furnizim me material shpenzues "Byfe" per nevojat e Byrosë Kosovare te Sigurimit “

 

Kushtet për ofertim:
• Dokumentacioni i nevojshem për regjistrimin e biznesit dhe TVSH-në
• Eksperienca e ofertuesit me pune të ngjashme, se paku në dy vitet e fundit
• Garancioni për sherbimin e ofruara
• Dhe kushtet e tjera të përcaktuar në dosjen e tenderit

 

Të interesuarit duhet të dorëzojnë oferten në zarfë të mbyllur në zyren e Byrosë Kosovare të Sigurimit në adresën Rr. Lidhja e Pejes, pn. (magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë).

Data e dorëzimit të ofertes është 12.02.2018 ora 13-14:00.

Dosjen e tenderit mund ta kërkoni përmes email-it si në vijim: bks@bks-ks.org

Ofertat e dorëzuara pas kësaj kohe nuk merren parasysh.

 

Copyright 2012, Byroja Kosovare e Sigurimit