Çka është sistemi Bonus-Malus

Shkruan: Sabrije Ahmetaj  Banka Qëndrore e Republikës së Kosovë...

11:31 / 29 Nëntor 2016 Lexo me shumë

Funksionimi i biznesit të sigurimeve në Kosovë

Shkruan: Sabrije Ahmetaj Veprimtaria e biznesit të sigurimeve në Republikën e Ko...

11:25 / 07 Tetor 2016 Lexo me shumë

Analizë mbi shkaktarët e aksidenteve në komunikacion

Shkruan: Yll Koshi - Ekspert i Komunikacionit Në Shkaktimin e aksidenteve duhet ...

11:16 / 07 Tetor 2016 Lexo me shumë

Historia e Sigurimeve

Shkruan: Ilir Prapashtica - Shef i Sektorit të trajnimeve Nga mënyra se si është...

11:23 / 25 Shtator 2016 Lexo me shumë

Regjimet e Solvencës në Evropë

Shkruan: Qasim Akbar Qasimi është një inxhinier financiar, ofron shërbime për ak...

10:52 / 07 Shtator 2016 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 info@bks-ks.org