Të hyrat nga sigurimet vullnetare ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Të hyrat nga sigurimet vullnetare ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018) Korrik ...

3:58 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)   Korri...

3:25 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Numri i policave të shitura – ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Numri i policave të shitura Korrik 2019:                  684.484   

3:16 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018) Korrik 2019: ...

3:09 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Policat Obligative  TPL ( qershor 2018 – qershor 2019 )

Policat Obligative  TPL ( qershor 2018 – qershor 2019 ) Qershor 2018:   

4:25 / 15 Korrik 2019 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 info@bks-ks.org