Mirënjohje për kontributin e çmuar dhënë Industrisë së Sigurimeve

6:43 / 17 Qershor 2019

Mirënjohje për kontributin e çmuar dhënë Industrisë së Sigurimeve në Republiken e Kosovës dhe ndihmen në zgjidhjen e rastit për Ligjin e Kryqit të Kuq të Kosoves.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]