KS Siguria

Suksesi i kompanisë sonë matet me rritjen konstante te numrit të klientve tanë i cili sa vjenë e shtohet gjithashtu e pashmangshme është edhe rritja e besimit të klientëve tanë gjë që na mundësonë edhe rritjen e kualitetit të ofertave tona dhe detyrimeve qe dalin nga sigurimet.

Kompania Siguria gjatë rruges drejt krijimit të identitetit të saj por edhe me vonë gjatë tërë kohës pati perkrahjen e pakufishme prej partnerëve të saj të cilet e perkrahin shumë dhe pa të cilet vështirë se mund të arrihet ky stad i zhvillimit të kompanisë.

Kyçu direkt ne webfaqen e Kompanis:
https://www.ks-siguria.com

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]