Korrespodentët

Korrespondenti është një strukturë e specializuar / kompani sigurimi, e certifikuar për trajtimin e dëmeve të shkaktuara nga mjetet motorike në territorin e Kosovës, i emëruar si i tillë nga një Byro e huaj. Aktiviteti si korrespondent ushtrohet pasi subjektet të kenë plotësuar kriteret për t’u emëruar si korrespondent, në përputhje me Rregulloren përkatëse dhe Rregulloren e Brendshme të Këshillit të Byrosë.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]