Trajnimet per Licensim

3:47 / 19 Shtator 2019

Përmes kapitullit të manualit të trajnimeve shtjellohen procedurat e trajnimeve dhe provimit për të gjithë kandidatët të cilët dëshirojnë të licensohen si ndërmjetësues të sigurimeve, për kompanitë e sigurimeve apo edhe si njdërmjetësues të pavarur të sigurimeve.

Në pajtim me rregulloren e BQK për licensimim e ndërmjetësuesve në sigurime, qdo kandidat I cili ka synim licensimin e tij si ndërmjetësues në sigurime, duhet të ndjek trajnimin për licensim, I cili organizohet dhe mbahet nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës.

Trajnimet mbahen në dy grupe :

Trajnimet për të gjitha klasat përfshirë sigurimin e jetës, ky trajnim zgjatë 5ditë pune
Trajnimet për klasa specifike (p.sh. Klasa nr.18 – Sigurimi I asistences, apo siç njihet ndryshe sigurimi I Shëndetit në Udhëtim), trajnimi zgjatë 2-3 ditë pune.
Pas trajnimit kandidatët I nënshtrohehn provimit I cili po ashtu organizohet nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës në bashkpunim me BQK – Bankën Qëndrore të Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 info@bks-ks.org