Anëtaret e BKS-së

Kompania e Sigurimeve  “Sigma Vienna Insurance Group”

Kompania e Sigurimeve  “Prisig”

Kompania e Sigurimeve  “Scardian”

Kompania e Sigurimeve  “Illyria”

Kompania e Sigurimeve  “Dukagjini”

Kompania e Sigurimeve  “Sigal Uniqa Group”

Kompania e Sigurimeve  “Siguria”

Kompania e Sigurimeve  “Elsig”

Kompania e Sigurimeve  “Eurosig”

Kompania e Sigurimeve  “Sigkos”

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]