Të dëmtuarit nga “Kosova e Re” pas datës 24 tetor, i kompenson Byroja...

Bazuar në kompetencat dhe përgjegjësitë e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, që rrjedhin nga ...

2:07 / 09 Dhjetor 2021 Lexo me shumë

Mbahet trajnimi dyditor për koordinatorët e pikave kufitare me temën “Rëndësia dhe si...

Më 30 deri më 31 tetor të këtij viti, Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS), duke synuar në vazhdimësi ...

3:15 / 10 Nëntor 2021 Lexo me shumë

110, 345 dëme u paguan vetëm për 9 muaj

Gjatë periudhës janar-shtator 2021, kompanitë e sigurimeve në Kosovës kanë paguar hiç më pak se 110,...

3:10 / 10 Nëntor 2021 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]