Kompanitë e sigurimeve e rritën pagesën e dëmeve për 35,42 %

Pagesa e dëmeve gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti është rritur për 35,42 % më shumë, në rap...

12:07 / 28 Shtator 2021 Lexo me shumë

Tregu i sigurimeve u rrit për 19 %

Gjatë periudhës janar-qershor 2021, tregu i sigurimeve ka shënuar rritje prej 18.71% krahasuar me pe...

12:06 / 28 Shtator 2021 Lexo me shumë

Guvernatori Mehmeti: Reforma pozitive kanë ndodhur në Byronë Kosovare të Sigurimeve

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka deklaruar se indus...

12:04 / 28 Shtator 2021 Lexo me shumë

Marrëveshje me kolegjin “Universum”

Kolegji Universum dhe Byroja Kosovare e Sigurimit kanë nënshkruar Memorandum bashkëpunimi.

12:01 / 28 Shtator 2021 Lexo me shumë

Memorandum Bashkëpunimi me Agjencinë e Regjistrimit Civil

Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë së Regjistrimit Civil dhe Byrosë Kosovare të Sigurimeve ...

12:00 / 28 Shtator 2021 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]