Qendra informative

Në kuadër të Byrosë Kosovare të Sigurimit është organizuar funksionimi i Qendrës Informative të Sigurimit, e cila është e paraparë edhe me ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Ligji Nr. 04/L-018.

Qendra Informative për Sigurime të Detyrueshme është në shërbim të klientëve të industrisë së sigurimeve, me të dhënat dhe buletinet statistikore rreth sigurimit të Autopërgjegjësisë, Sigurimit Kufitar, Kartonit të Gjelbër dhe Fondit të Kompensimit.

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]