17,2 milionë euro dëme të paguara për 5 muaj

8:45 / 29 Korrik 2020

Vetëm gjatë pesë muajve të parë të vitit 2020 kompanitë e sigurimeve në vendin tonë kanë paguar dëme në vlerë prej më shumë se 17,2 milionë euro, pavarësisht se gjatë kësaj periudhe kohore ato janë ballafaquar me probleme të mëdha si pasojë e pandemisë COVID-19, ka raporuar “iSIGURIME”

Më shumë se 17,2 milionë euro dëme janë paguar nga kompanitë e sigurimeve të cilat operojnë në vendin tonë vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, ndonëse gjatë kësaj periudhe kohore ato janë ballafaquar me probleme të shumta si pasojë e pandemisë COVID-19. Bazuar në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se shuma e dëmeve të paguara në pesë mujorin e parë të këtij viti pothuajse është e përafërt me pesë mujorin e parë të vitit paraprak. “Nga muaji mars, por edhe në këto momente, si pasojë e pandemisë kompanitë ballafaqohen me probleme të shumta, por përkundër kësaj pagesa e dëmeve vazhdon më ritëm të njëjtë, sikurse në muajt paraprak”, ka thënë Sami Mazreku, drejtor i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës.  Sipas tij, bazuar në raporte të BQK-së, por edhe në raportet individuale të kompanive të sigurimit të cilat operojnë në vendin tonë, shihet qartë se sektori i sigurimeve është goditur më së shumti nga pandemia COVID-19. Sipas tij, duke i pasur parasysh këto, Institucionet e vendit duhet t’i fusin edhe kompanitë e sigurimeve në pakot emergjente. Edhe pse për një kohë të gjitha bizneset kanë qenë të mbyllura thuajse tërësisht, edhe kompanitë e sigurimeve nuk kanë pranuar prime, në anën tjetër ato kanë paguar në vazhdimësi dëmet, por edhe pagat e rregullta të punëtoreve.

 Dëmet e paguara sivjet

Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës shihet se gjatë muajit maj të këtij viti në emër të dëmeve kompanitë e sigurimeve kanë paguar 1,4 milionë euro, në muajin prill janë paguar 3,1 milionë euro, në muajin mars 3,1 milionë euro, në muajin shkurt 4,1 milionë euro, si dhe në muajin janar shuma e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimeve ishte 5,5 milionë euro, apo gati 100 % më e lartë se sa ishte në muajin e njëjtë në vitin paraprak. Mazreku nga Shoqata e Sigurimeve më tutje tregon se edhe në muajt vijues kompanitë kanë vazhduar me intensitet të njëjte të pagesës së dëmeve. Ai më tutje tregon se shumën e demeve të paguara dukshëm janë duke e rritur edhe automjetet e pa siguruara, që sipas tij  po rriten nga dita në ditë.

“Nga muaji mars, por edhe në këto momente kompanitë ballafaqohen me probleme të shumta nga pandemia, por përkundër kësaj pagesa e dëmeve vazhdon më ritëm të njëjtë, sikurse në muajt paraprak”, ka thënë Sami Mazreku, drejtor i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës.

Pagesa e dëmeve

2020 (janar-maj)         17.236,723 €

2019                            49.970,495 €

2018                            42.766,736 €

2017                            42.151,078 €

2016                            36.871,506 €

2015                            36.971,397 €

2014                            31.182,207 €

2013                            38.448,821 €

2012                            30.581,215 €

2011                            26.812,984 €

2010                            26.527,830 €

2009                            18.834,757 €

2008                            17.678,577 €

2007                            12.821,635 €

2006                            10.932,644 €

2005                            9.165,533 €

2004                            6.743,000 €

2003                            5.583,705 €

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]