Mbahet trajnimi dyditor për koordinatorët e pikave kufitare me temën “Rëndësia dhe si funksionojnë Sigurimet”

3:15 / 10 Nëntor 2021

Më 30 deri më 31 tetor të këtij viti, Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS), duke synuar në vazhdimësi përmirësimin e ofrimit të shërbimeve të saj në pikat kufitare dhe ngritjen e vazhdueshme profesionale të personelit, ka mbajtur trajnim dyditor rreth rëndësisë dhe funksionimit të Sigurimit. Në fjalën e tij hyrëse, drejtori ekzekutiv z. Sami Mazreku, i njoftoi të pranishmit rreth procedurave dhe planeve të Byrosë, si dhe kërkoi nga ata përkushtim edhe më të lartë në kryerjen e detyrave ndaj policëmbajtësve.

Mazreku vuri theks të veçantë te zhvillimi i industrisë së sigurimeve në Kosovë, si dhe aktivitetet e ndjekura nga BKS gjatë këtij viti, e në veçanti për mbylljet e dëmeve, të cilat Byroja me sukses ka arritur t’i kryej, përfshirë këtu edhe shifrat e sakta të rasteve të kryera, gjë që e bënë Byronë të jetë në krye të të gjitha obligimeve që dalin si rezultat i legjislacionit në fuqi.

Pavarësisht nga reformat dhe rezultatet e treguara deri më tani, kërkesa e z. Mazreku për më shumë përgjegjësi dhe administrim më të mirë të detyrave dhe punëve, mbetet një kurbë në rritje, një sfidë që kërkon ndërmarrjen e veprimeve dhe iniciativave të reja, që do të mundësojnë përmbushjen e pritshmërive të obligimeve të Byrosë. Z. Mazreku shprehu falënderim ndaj të gjithë të pranishmëve për bashkëpunimin institucional të deritanishëm.

Ky trajnim ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm për të diskutuar mbi ndikimin dhe rëndësinë e sigurimeve. Trajnime të tilla janë shumë të vlefshme për të ndërtuar një vizion më të qartë dhe duke shkëmbyer ide për një angazhim edhe më të madh për çështje të sigurimeve.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]