Analizë mbi shkaktarët e aksidenteve në komunikacion

11:16 / 07 Tetor 2016

Shkruan: Yll Koshi – Ekspert i Komunikacionit

Në Shkaktimin e aksidenteve duhet të dallojmë:

 

  • Shkaktar të aksidentit – munden me qenë një apo më shumë
  • Kontribues në shkatimin e aksidenteve – një apo më shumë
  • Kemi edhe lëshime nga ana e pjesëmarrësve të cilat kanë kontribuar në lartësinë e pasojave të aksidenteve (mospërdorimi i rripit të sigurisë, mospërdorimi i helmetës mbrojtëse të kokës)

 

Tre FAKTOR kryesor të shkaktarëve të aksidenteve të komunikacionit:

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

Njeri (pjesëmarrës) a)vozitës -Vozitësit e rinjë (me përvojë deri 2 vje)

– tejkalimet e panevojshme

– përparësia e kalimit

– Përdorimi i celularit

– Përdorimi i rripave të sigurisë

-gjendja psiko-fizike e vozitësit

 

SUBJEKTIV
b)këmbësor –   Viktimë – Fëmijët në rrugë pa mbikqyrje

–   Moskujdesi gjatë kalimit të rrugës

c)bashkëudhëtar –          Hapja e derës

–          Dalja nga mjeti publik vend e pavend

 

 

 

 

 

 

 

10%

Rrugë a)Infrastruktura rrugore

 

– Sinjalizimi horizontal dhe vertikal

Siguria e rrejshme

100 km/h – kyqje e pasigurtë nga rrugët anësore

Shënimi i vendkalimeve – pa ndriqim dhe pa shenja adekuate të paralajmërimit

OBJEKTIV
b) Mirëmbajtja

– verore

– dimërore

Dimrit – mungesa e mirëmbajtjes dimërore ka shkatuar pasoja me përmasa të mëdha ndshje zinxhirore me mbi 15 deri 20 automjete. Akulli i zi – angazhimi i ekspertëve në kompanitë e mirëmbajtjes
 

5%

Mjet Gjendja teknike e mjetit Kontrolli teknik vjetor – periodik
Përdorimi i paisjeve dimërore

 

Disa aksidente karakteristike

  • Aksidentet me mjete komerciale – autobus – kamion – pickup

Mungesa e kontrollit adekuat të përdorimit të  mjeteve në parkun e automjeteve

  1. Kontrolli ditor i mjetit (parregullsia teknike si shkatar i aksidenteve)
  2. Kontrolli ditor i vozitësit (gjendja e pavolitshme psiko-fizike e vozitësit në shkatimin e aksidneteve)

 

  • Aksidentete me rastin e punimeve në rrugë dhe përgjatë rrugës
  1. ekspozimi i rrezikshëm i punëtorëve të cilët kryejnë punimet në rrugë.
  2. Rrezikimi i pjesëmarrësve tjerë në komunikacion për shkak të mungesë së sinjalizimit adekuat.

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]