BQK: ASETET E SEKTORIT TË SIGURIMEVE U KARAKTERIZUAN ME RRITJE TË PËRSHPEJTUAR

1:23 / 24 Qershor 2019

“Asetet e sektorit të sigurimeve gjatë TM3 2018 u karakterizuan me rritje të përshpejtuar, duke ndihmuar në rikuperimin gradual të këtij sektori nga gjendja financiare jo e favorshme e tij në vitet paraprake. Në TM3 2018, asetet e sektorit të sigurimeve u zgjeruan për 6.3 milionë euro dhe arritën vlerën prej 181.0 milionë euro në fund të periudhës, krahasuar me rritjen prej 3.3 milionë euro në TM3 2017”, thuhet në raportin e vlerësimit të Bankës Qendrore të Kosovës.

Më tutje aty thuhet se ecuria e gjithsej aseteve të sektorit reflekton zhvillimet në sektorin e sigurimeve ‘jo-jetë’, asetet e të cilave u shtuan për 4.1 milionë gjatë tremujorit të tretë.

Edhe pse sektori ‘jetë’ ka peshë të vogël në asetet e përgjithshme të sektorit të sigurimeve, rritja e aseteve të tyre për 2.2 milionë euro ndikoi po ashtu në ecurinë pozitive të aseteve të sektorit.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]