Drejtori Mazreku ka takuar Udhëheqësin e Divizionit Civil pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë

11:37 / 29 Korrik 2020

Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku ka takuar Udhëheqësin e Divizionit Civil pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm Adnan Konushevci si dhe Hasie Abdullahu – Hajdini, ADR Specialist pranë Checchi and Company Consulting, kontraktuar nga USAID.


Në këtë takim, është diskutuar për rëndësinë e trajtimit të kërkesave dhe padive të palëve të dëmtuara me lëndime të lehta në aksidente të komunikacionit përmes procedurës së Ndërmjetësimit, me qëllim të zgjidhjes sa më praktike të çështjeve kontestuese, kompensimit më të shpejtë të palëve dhe uljen e kostos së shpenzimeve të procedurës gjyqësore.
Palët kanë mundësinë që me pajtimin e përbashkët, të fillojnë procedurën e ndërmjetësimit për zgjidhjen e kontesteve për kompensimin e dëmeve ku janë shkaktuar lëndimet e lehta, për çka do të ndikonte në mënyrë të drejtpërdrejtë në uljen e numrit të lëndëve në gjykatë dhe zgjidhjen e shpejtë të kërkesave.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]