Drejtori Shoqatës takoi përfaqësuesit e USAID-it

2:13 / 24 Shkurt 2020

Si rrjedhojë e rekomandimeve të dalura nga tryeza e mbajtur lidhur me metodat e Zgjidhjes Alternative të Kontesteve në sektorin e sigurimeve, Shoqata e Sigurimeve u takua me përfaqesueset e Programit të USAID-it Drejtësia Komerciale.

Në këtë takim u dakorduan për ndërmarrjen e hapave konkret për adresimin e rekomandimeve të dalura nga tryeza e mbajtur me përfaqësuesit e sektoreve të sigurimeve dhe nevojave për përfshirjen e klauzolave të arbitrazhit dhe ndërmjetësimit në kontratat e tyre.

Gjithashtu, u diskutua lidhur me aktivitetet e përbashkëta promovuese, si dhe propozimet per harmonizimin e legjislacionit përkatës që ndërlidhet me sektorin e sigurimeve.

/ Shoqata e Sigurimeve të Kosovës / 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]