Gjatë vitit 2019 pagesa e dëmeve rritet për 14,52%

11:54 / 30 Dhjetor 2019

Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se gjatë periudhës janar-tetor të këtij viti kompanitë e sigurimeve kanë paguar dëme në vlerë prej 41,404,988 euro, ose 14.52% më shumë se gjatë periudhës janar-tetor të vitit 2018

iSIGURIME

Më shumë se 41 milionë euro dëme janë paguar nga kompanitë e sigurimeve vetëm gjatë 10 muajve të parë të këtij viti, e që është më e larta që nga përfundimi i luftës e deri më tash. Referuar të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se gjatë periudhës janar-tetor 2019, janë paguar gjithsej 41,404,988 euro dëme, ose 14.52% më shumë se gjatë periudhës janar-tetor 2018. Drejtori Shoqatës së Sigurimeve Sami Mazreku ka thënë se nga muaji në muaj ka progres të vazhdueshëm në kompensimin sa më të shpejt të qytetarëve të përfshirë në aksidente komunikacioni. “Pagesa e dëmeve është prioritet i çdo kompanie të sigurimit që operojnë në vendin tonë. Po ashtu statistikat e 10 mujorit të parë të vitit 2019 tregojnë për progres të theksuar në këtë drejtim”, ka thënë Mazreku. Sipas tij, kompanitë e sigurimeve do të vazhdojnë kompensimin me ritëm të shpejtë të të gjithë atyre që janë dëmtuar gjatë një aksidenti në komunikacion.

Tregu rritet për 7,09 %

Më tutje, bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës thuhet se gjatë periudhës janar-tetor 2019 tregu i sigurimeve ka pasur një rritje prej 7.09%. Gjatë kësaj periudhe kohore volumi i primeve të shkruara bruto në krahasim me periudhën paraprake është rritur me 5,568,262 euro, duke arritur shifrën 84,111,350 euro. “Numri i kontratave arriti në 1,011,198 duke shënuar një rritje me 11.07% krahasuar me periudhën janar – tetor 2018”, thuhet në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës.  Më tutje në raportin e BQK-së thuhet se gjatë 10 muajve të parë të këtij viti numri i dëmeve të paguara ka arritur në 111,775, nga të cilat 111,538 dëme janë paguar nga kompanitë e sigurimit të Jo-Jetës dhe 237 nga kompanitë e sigurimit të Jetës.

42,34 % rritet numri i kontratave për sigurimin e jetës

Referuar të dhënave të siguruara nga Banka Qendrore e Kosovës shihet se gjatë periudhës janar-tetor 2019 volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jo-Jetës kapi shifrën 81,259,715 euro, duke shënuar një rritje në masën 6.77% krahasuar me janar-tetor 2018. Sipas raportit, numri i kontratave në sigurimin e Jo-Jetës kapi shifrën 1,000,289, duke shënuar një rritje në masën 10.80% krahasuar me janar-tetor 2018. “Volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës kapi shifrën 2,851,635 euro, duke shënuar një rritje në masën 17.23% krahasuar me janar-tetor 2018. Numri i kontratave në sigurimin e Jetës arriti në 10,909, duke shënuar një rritje në masën 42.34% krahasuar me janar-tetor 2018”, thuhet në raport.

> 7,09 % është rritur tregu i sigurimeve gjatë periudhës janar–tetor 2019, në raport me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

> 5,568,262 euro është rritur volumi i primeve të shkruara bruto në krahasim me 10 muajt e parë të vitit 2018.

> 84,111,350 euro ka arritur volumi i primeve të shkruara bruto në fund të muajit tetor të vitit 2019.

> 1,011,198 ka arritur numri i kontratave deri në fund të muajit tetor të këtij viti.

> 11,07 % është rritur numri i kontratave, nëse e bëjmë një krahasim me dhjetë muajt e parë të vitit paraprak.

> 41,404,988 euro është shuma e dëmeve që janë paguar gjatë periudhës janar-tetor 2019.

> 14.52% është rritur pagesa e dëmeve krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

> 111,775 është numri i dëmeve që kompanitë e sigurimeve kanë paguar gjatë 10 muajve të parë të këtij viti.

> 10,909 ka arritur numrin i kontratave në sigurimin e jetës në fund të muajit tetor të vitit 2019.

> 42,43 % është rritur numri i kontratave për sigurimin e jetës gjatë dhjetë muajve të parë të këtij viti nëse bëjmë një krahasim me 10 muajt e parë të vitit 2018. (Shoqata e Sigurimeve e Kosovës)

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]