Linku_per_QRcode

Statuti i BKS

Ligjet, Rregullore dhe udhëzimet.

1. Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.
2. KUSHTET E PËRGJITHSHME TË POLICËS SË SIGURIMIT NGA AUTOPËRGJEGJËSIA
3. Procedurat e trajtimit të kërkesave për kompensimin e demëve nga autopergjegjesia
4. Përcaktimi i kritereve për vlerësmin e dëmeve jomateriale nga Autopërgjegjësia
5. Rregullore për zbatimin e sistemit bonus-malus
6. UDHEZIM MBI IMPLEMENTIMIN E SISTEMIT BONUS-MALUS PER PERSONA JURTDIK

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]