Mbahet takimi i Komitetit Ligjor

7:52 / 13 Qershor 2022

Në kuadër të takimeve të rregullta me komitetet, është mbajtur takimi i Komitetit Ligjor pranë Byrosë Kosovare të Sigurimit.
Komiteti Ligjor në përbërje të Drejtorëve të Departamentit Ligjor të anëtarëve të Byrosë, në takim ka diskutuar lidhur me implementimin e legjislacionit në fuqi, ndryshimit të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, rregulloreve të brendshme të Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës dhe ato të Byrosë Kosovare të Sigurimit.
Byroja Kosovare e Sigurimit përmes komitetit ligjor do të kontribuojë në zhvillimin e industrisë së sigurimeve, në aspektin e avancimit sa më të mirë të legjislacionit në fuqi.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]