Mbahet webinari mbi rëndësinë e sigurimeve

1:41 / 23 Qershor 2020

Përmes plateformave online Shoqata e Sigurimeve ka mbajtur Webinarin lidhur mbi Sigurimet me temen “Sigurimet dhe Rendesia e tyre je ekonomine e nje shteti dhe ekonomite familjare, me theks te veqante ne Kosovë” ku ishin pjesemarrës Universiteti “Haxhi Zeka”  Pejë

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]