Memorandum Bashkëpunimi me Agjencinë e Regjistrimit Civil

12:00 / 28 Shtator 2021

Memorandum Bashkëpunimi në mes të Agjencisë së Regjistrimit Civil dhe Byrosë Kosovare të Sigurimeve për shkëmbimin e të dhënave në formë elektronike.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]