Nënshkrim i memorandum me kolegjin “Tempulli”

11:53 / 28 Shtator 2021

Nënshkrimi i Memorandumit të bashkëpunimit në mes Byrosë Kosovare të Sigurimit, e përfaqësuar nga drejtori ekzekutiv Sami Mazreku dhe Akademia Tempulli, e përfaqësuar nga drejtori Muhamed Krasniqi. Marrëveshja parasheh bashkëpunimin profesional në fushën e sigurimeve, në organizimin e trajnimeve profesionale për sigurimet, organizimin e tryezave të rrumbullakëta debatuese shkencore, shkëmbimin e literaturës në fushën e sigurimeve, praktika profesionale dhe ligjërata për studentë.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]