Njoftim me rëndësi nga Byroja Kosovare e Sigurimeve

Te nderuar bashkeatdhetare
Sot permes mediave jemi informuar se gjate hyrjes ne territorin e Republikes se Kosoves, disa nga ju keni paguar primin e sigurimit kufitar per te cilin, permes Marreveshjes se Bashkepunimit te dates 30.07.2020 Qeveria e Republikes se Kosoves eshte duke mbuluar koston e ketyre policave te leshuara deri me date 31.12.2020.
Gjate pershtatjeve teknike dhe adaptimit te zbatimit te kesaj Marreveshje, problemet teknike si kjo jane shfaqur tani, por sigurojme qytetaret qe kjo çeshtje veçse eshte trajtuar dhe rregulluar.
Duke iu kerkuar falje te gjithe qytetareve qe kane paguar primin e sigurimit per policat e sigurimit te leshuara sipas Marreveshjes se Bashkepunimit te dates 30.07.2020, ju njoftojme qe mund te vini ne zyren qendrore te Byrose Kosovare te Sigurimit, ose ne piken me te afert kufitare per kthimin e primit te paguar.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]