Përfundon trajnimi për Solvency II

9:48 / 17 Maj 2022

Përfaqësues nga të gjitha kompanitë e sigurimeve në Kosovë, përfaqësues nga Byroja Kosovare e Sigurimit, si dhe Banka Qendrore e Kosovës kanë përfunduar trajnimin dy ditor për Solvency II i cili është mbajtur në Prishtinë. Ekspertë ndërkombëtar nga Anglia të cilët edhe kanë qenë trajnues kanë elaboruar për dy ditë praktikat dhe përvojat me të reja në këtë fushë.

 

 

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]