Risitë në sektorin e sigurimeve

7:23 / 24 Gusht 2019

Guvernatori i BQK-së thotë se Ligji Mbi Korporatat dhe shfuqizimi i pagesës për Kryqin e Kuq do ta ndihmojnë shumë sektorin e sigurimeve, i cili, sipas tij, mbetet një sektor shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës.

“Trajtimi i drejtë i sektorit të sigurimeve lidhur me detyrimet dhe pagesat për Kryqin e Kuq dhe mënyrës së tatimimit do të mundësojë përforcimin e mëtejmë të pozicionit financiar të siguruesve, që nënkupton edhe kapacitete më të mëdha për përmbushjen e detyrimeve ndaj policëmbajtësve dhe zhvillimit të produkteve të reja në treg”, ka thënë Mehmeti. I pari i BQK-së pret që viti 2019 dhe vitet që pasojnë të ketë shumë përmirësime në industrinë e sigurimeve duke filluar nga përmirësimi i shërbimeve të tyre, përkatësisht pagesa e dëmeve, zhvillimin e produkteve të reja si dhe përmirësim e performancës së tyre financiare.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]