RRITET PËR 82 % NUMRI I QYTETAREVE QË KANË SIGURUAR JETËN

5:26 / 19 Qershor 2019

Gjatë tre muajve të parë të vitit 2019, numri i qytetareve që kanë siguruar jetën e tyre në dy kompanitë e sigurimit që e ofrojnë ketë shërbim është rritur për 82,73 për qind në raport me periudhën e njëjtë të vitit që lamë pas. Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës shihet se  volumi i sigurimeve vullnetare po rritet nga dita në ditë.

Tregu i sigurimeve të jetës gjatë tre mujorit të parë të këtij viti ka pësuar një rritje të konsiderueshme, krahasuar me periudhat e njëjta të viteve të kaluara. Zhvillimi i vazhdueshëm i këtij sektori nga dy kompani që janë të licencuara për ofrim të produkteve të tilla nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK), ka rritur tej mase interesimin e qytetareve për tu pajisur me policia të tilla kundrejt një çmimi minimal, i cili mund edhe të shërbej si kursim për gjeneratat e reja.

Bazuar në të dhëna zyrtare të BQK-së shihet se nga fillimi i vitit e deri në fund të muajit mars volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës kapi shifrën 858,731 euro, duke shënuar një rritje në masën 22.55%, krahasuar me periudhën e njëjte të vitit paraprak.

Gjatë kësaj periudhe kohore, numri i kontratave në sigurimin e Jetës arriti në 3,051, duke shënuar një rritje rekorde në masën 82.37% krahasuar me janar-mars 2018. Po ashtu, dinamika e rritjes së numrit të kontratave ka vazhduar edhe gjatë muajit prill të këtij viti.

Rritje për 62,13 % edhe gjatë vitit 2018

Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) shihet se gjatë vitit 2018 kompanitë që e ofrojnë këtë produkt e kanë mbyllur vitin suksesshëm, duke shënuar rritje të konsiderueshme si në të hyra, ashtu edhe në realizim të numrit të kontratave të lidhura me qytetarë. Gjatë vitit 2018, volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës kapi shifrën 2,951,033 euro, duke shënuar një rritje në masën 16,73% krahasuar me janar – dhjetor 2017. “Numri i kontratave në sigurimin e Jetës arriti në 9,013 duke shënuar një rritje në masën 62.13% krahasuar me janar – dhjetor 2017. Gjatë kësaj periudhe janë paguar dëme më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit që lamë pas. Sami Mazreku, drejtor në Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës thotë se tregu i sigurimeve në Kosovës po zhvillohet nga dita në ditë. Sipas tij, kompanitë e sigurimeve po zhvillojnë në masë të madhe produktet e sigurimeve vullnetare e që sipas tij janë shumë të rëndësishme për qytetaret e Kosovës. ​ Sipas tij, kundrejt​ një pagesë minimale të policës së sigurimit vullnetar, kompanitë e sigurimeve mbulojnë rreziqe të mëdha.

2,951,033 ka qenë vlera e primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës gjatë vitit 2018,duke shënuar një rritje në masën 16,73% krahasuar me janar – dhjetor 2017.

62,13% është rritur numri i kontratave në sigurimin e Jetës, duke shënuar një rritje në masën 62.13% krahasuar me janar – dhjetor 2017. Gjatë kësaj periudhe janë paguar dëme më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit që lamë pas.

“Nga fillimi i vitit e deri në fund të muajit mars volumi i primeve të shkruara bruto në veprimtarinë e Jetës kapi shifrën 858,731 euro, duke shënuar rritje në masën 22.55% krahasuar me periudhën e njëjte të vitit paraprak, “thuhet në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës.

“Numri i kontratave në sigurimin e Jetës arriti në 3,051, duke shënuar një rritje rekorde në masën 82.37% krahasuar me janar-mars 2018. Po ashtu, dinamika e rritjes së numrit të kontratave ka vazhduar edhe gjatë muajit prill të këtij viti, “thuhet në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]