Shitja e policave ka rënë për 33,3 %

8:43 / 29 Korrik 2020

Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë periudhës janar-maj 2020 shitja e policave të sigurimit ka rënë për 33,3 % krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka thënë se sektori i sigurimeve është më i godituri në vend në raport me institucionet tjera financiare nga pendemia COVID-19, ka raportuar “iSIGURIME”

Pandemia COVID-19 u ka shkaktuar humbje milionëshe kompanive të sigurimit që operojnë në vendin tonë, sidomos gjatë muajve mars dhe prill të këtij viti. Gjatë këtyre dy muajve shitja e policave të sigurimit ka rënë në minimumin e mundëshëm si asnjëherë më parë, pasi që për dy muaj me vendin të institucioneve të shtetit Qendrat e Regjistrimit të Automjeteve nuk kanë funksionuar fare, derisa në anën tjetër numri i automjeteve në komunikacion thuajse ka qenë i njejtë sikurse më parë e që ka ndikuar në rritjen e aksidenteve. Mos inkasimi i primit dhe rritja e dëmeve edhe më shumë e godasin industrinë e sigurimeve në vendin tonë. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka thënë se sektori i sigurimeve është më i godituri në vend nga pendemia COVID-19 në raport me institucionet tjera financiare. Ai madje ka thënë se do të shikohet mundësia që të ndihmohet ky sektor. Gjithashtu, edhe drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku ka thënë së dëmet e shkaktuara nga COVID-19 janë të mëdha. Edhe Mazreku ka apeluar te Institucionet e vendit që të kenë një trajtim pak më ndryshe për këtë sektor, sepse sipas tij luan një rol të rëndësishëm si në aspektin social, ashtu edhe atë ekonomik.

Mbi 150 mijë polica më pak

Referuar të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës shihet se gjatë pesë mujorit të parë të këtij viti shitja e policave ka rënë prej hiç më pak se 33,3% në raport me periudhën e njejtë të vitit paraprak, apo rreth 150 mijë euro më pak. Gjatë periudhës janar-maj 2020 të gjitha kompanitë e sigurimeve në vend kanë shitur 267256 polica, ku nga ky numër 127,569 janë polica Përgjegjësi ndaj Palës së Tretë (TPL), 44195 janë polica kufitare, derisa pjesa tjetër prej 95,492 janë polica vullnetare. Ndërsa gjatë periudhës së njëjtë të vitit paraprak, pra 2019 kompanitë e sigurimeve në vend kanë arritur të shesin 401,278 polica të sigurimit, ku nga ky numër 169,861 janë polica Përgjegjësi ndaj Palës së Tretë (TPL), 94,915 janë polica kufitare dhe pjesa tjetër prej 136,502 janë polica vullnetare.

Guvernatori i BQK-së ofron përkrahje për sektorin e sigurimeve

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Fehmi Mehmeti, gjatë takimit që ka pasur me udhëheqësen e sekretariatit të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, Lindita Daija, si dhe përfaqësuesit e Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, të udhëhequr nga Sami Mazreku, është diskutur lidhur me gjendjen e sektorit të sigurimeve në Kosovë, i cili ka qenë ndër sektorët më të prekur nga situata e krijuar për shkak të pandemisë Covid-19. “Guvernatori Mehmeti ka shprehur gatishmërinë e BQK-së për përkrahje të sektorit të sigurimeve dhe ndërmarrjen e të gjithë masave të nevojshme, me qëllim të ruajtjes së stabilitetit të këtij sektori. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik dhe Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës falënderuan Guvernatorin Mehmeti për angazhimin e pakursyer në mënyrë që sektori i sigurimeve të vazhdojë të performojë në mënyrë pozitive”, thuhet në njoftimin e BQK-së.

Mazreku: Duhet të ndihmohet sektori i sigurimeve

Në anën tjetër Sami Mazreku, drejtor në Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës thotë se pasojat nga pandemia COVID-19 janë të mëdha. Sipas tij, edhe në këtë kohë kompanitë janë duke u dëmtuarsepse numri i automjeteve të pa regjistruara është rritur në mase enorme. “Ka në qarkullim shumë automjete të pa regjistruara e të cilat janë duke shkaktuar dëme të mëdha, të cilat edhe më shumë e rëndësojnë gjendjen e kompanive në këtë situatë. Institucionet duhet të ndihmojnë kompanitë e sigurimeve si të gjitha bizneset tjera private në vend, pasi që sektori sigurimeve është prekur më së shumti në sektorin financiar nga COVID-19” ka thënë ai. Sipas tij, gjatë gjithë kohës kompanitë e sigurimeve i kanë paguar pagat e punëtoreve të plota, si dhe asnjë punëtorë nuk e ka humbur vendin e punës”, ka thënë Mazreku. Ai më tutje ka kërkuar nga Institucionet që të angazhohen për të ulur numrin e automjeteve të paregjistruara në vend, pasi që sipas tij demet financiar si për shtetin, ashtu edhe për kompanitë e sigurimeve janë të mëdha. “Shteti humb miliona euro nga mos pagesa e taksave të parapara në momentin e regjistrimit të automjeteve, derisa kompanitë humbin mjete pasi që sipas ligjit duhet të kompensojnë çdo qytetar të cilit i shkaktohet aksident nga automjeti i pa siguruar, e ku më pastaj kompanitë përmes procedurave gjyqësore këto mjete i rimbursojnë nga shkaktari i aksidentit”, ka thënë ai. Por, sipas tij, zvarritja e lendeve nëpër gjykata e bën thuajse të pamundur rimbursimin.

 

  • 33,3 % ka rënë shitja totale e policave gjatë periudhës janar-maj 2020, krahasuar me periudhën janar-maj 2019
  • 267,256 polica sigurimi janë shitur gjatë periudhës janar-maj 2020
  • 401,278 polica sigurimi janë shitur gjatë periudhës janar-maj 2019
  • 127,569 polica Përgjegjësi ndaj Palës së Tretë (TPL), janë shitur gjatë periudhës janar-maj 2020
  • 169,861 polica Përgjegjësi ndaj Palës së Tretë (TPL), janë shitur gjatë periudhës janar-maj 2019
  • 95,492 polica vullnetare të sigurimeve janë shitur gjatë periudhës janar-maj 2020
  • 136,502 janë polica vullnetare të sigurimeve të cilat janë shitur gjatë periudhës janar-maj 2019

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]