Shoqata e Sigurimeve të Kosovës është duke e mbajtur trajnimin profesional me temën “Mashtrimet ne Sigurime”

1:17 / 19 Shkurt 2020

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës është duke e mbajtur trajnimin profesional me temën “Mashtrimet ne Sigurime.”

Me qëllim të informimit sa më të mirë Shoqata e Sigurimeve të Kosovës ka angazhuar Qendrën trajnuese nga Bullgaria “Center Pro”.

Trajnimi është duke u mbajtur dhe pjesëmarrësit janë nga departamenti Ligjor, departamenti i dëmeve. Pjesëmarrës në këtë takim të rëndësishëm janë edhe auditor nga të gjitha kompanitë e sigurimeve.

Temat të cilat do të shtjellohen janë : Kuadri Rregullator I Bashkimit Evropian Masat themelore për parandalimin dhe kundërveprimin e mashtrimit të sigurimeve në Bashkimin Evropian Masat themelore për parandalimin dhe kundërveprimin e mashtrimit të sigurimeve në Bashkimin Evropian – shembuj në fushën e Sigurimeve të Pasurive të Paluajtshme.

 

 / Shoqata e Sigurimeve të Kosovës /

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]