Shoqata e Sigurimeve të Kosovës nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit me Akademinë e Drejtësisë

12:07 / 02 Korrik 2020

Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku sot ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Enver Fejzullahun, Drejtor Ekzekutiv i Akademisë së Drejtësisë.

Qëllimi i këtij memorandumi është themelimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve ashtu që në kuadër të programeve të trajnimeve për gjyqtarë që organizon Akademia, të përfshihen edhe temat nga fusha e sigurimeve, respektivisht trajtimit të kërkesave për kompensimin e dëmeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit për të gjitha produktet e sigurimit të njohura sipas ligjit.

Palët në momorandum janë pajtuar që përmes ofrimit të trajnimeve profesionale t’i avancojnë njohuritë specifike për sigurimet dhe kontratat e sigurimeve për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, si dhe profesionistëve tjerë në bazë të vlerësimeve të Akademisë, të punësuar në sistemin gjyqësor.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]