Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

3:25 / 06 Shtator 2019

Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

 

Korrik 2019:                                 26.881,589 euro 

Korrik 2018:                               24,271,669 euro

Dallimi në euro:                         2,609,920 euro

Dallimi në %:                              10,2 %

 

Shuma e dëmeve që kompanitë e sigurimeve kanë paguar gjatë periudhës janar-korrik 2018 ka arritur në 26.881,589 euro, e që në raport me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi një rritje të pagesës së dëmeve prej 2,609,920 euro, apo 10,2 % më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak

 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]