Shuma e premive të pranuara ( Janar 2019-Janar 2018)

12:00 / 15 Shkurt 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar 2019-Janar 2018)

Janar 2019:                             6.5  milionë euro

Janar 2018:                             6.6 milionë euro  

Rritja në euro:                         -0,1 milionë euro

Rritja në %:                            – 1,5 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar 2019, krahasuar me periudhën janar 2018  është  më e vogël për 0,1 milionë euro , apo 1,5 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]