Shuma e premive të pranuara ( Janar-Maj 2019-Janar-Maj 2018)

12:00 / 15 Qershor 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Maj 2019-Janar-Maj 2018)

Maj 2019:                               38.8 milionë euro

Maj  2018:                              36.4 milionë euro  

Rritja në euro:                         2,2 milionë euro

Rritja në %:                            5,29 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-maj 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 2,2 milionë euro, apo 5,29 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]