Shuma e premive të pranuara ( Janar-Mars 2019-Janar-Mars2018)

12:00 / 15 Prill 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Mars 2019-Janar-Mars2018)

Mars 2019:                             21,4 milionë euro

Mars 2018:                             20,7 milionë euro  

Rritja në euro:                       0,7 milionë euro

Rritja në %:                            3,32%

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-mars 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 3,2 milionë euro, apo 3,32 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]