Shuma e premive të pranuara ( Janar-Prill 2019-Janar-Prill2018)

12:00 / 15 Maj 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Prill 2019-Janar-Prill2018)

Prill 2019:                               30.2 milionë euro

Prill  2018:                              28.7 milionë euro  

Rritja në euro:                         1,5 milionë euro

Rritja në %:                            5,09 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-prill 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 1,5 milionë euro, apo 5,09 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]