Shuma e premive të pranuara ( Janar-Qershor 2019-Janar-Qershor 2018)

12:00 / 15 Korrik 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Qershor 2019-Janar-Qershor 2018)

Qershor 2019:                         46.6 milionë euro

Qershor  2018:                        43.4 milionë euro  

Rritja në euro:                         3,2 milionë euro

Rritja në %:                              7,25 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-qershor 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 3,2 milionë euro, apo 7,25 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]