Shuma e premive të pranuara ( Janar-shkurt 2019-Janar-shkurt2018)

12:00 / 15 Mars 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-shkurt 2019-Janar-shkurt2018)

Shkurt 2019:                           13.6 milionë euro

Shkurt 2018:                           13.1 milionë euro  

Rritja në euro:                         0,5 milionë euro

Rritja në %:                            3,74 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-shkurt 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 0,5 milionë euro, apo 3,74 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]