Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

3:09 / 06 Shtator 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Korrik 2019:                       57.4 milionë euro

Korrik 2018:                       52.9 milionë euro  

Rritja në euro:                   4,5 milionë euro

Rritja në %:                        8,15 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-korrik 2019, krahasuar me periudhën janar-korrik 2018  është rritur për 4,5 milionë euro, apo 8,15 % më shumë.

 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]