Sigurimi i Përgjegjësive -Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

8:25 / 14 Korrik 2020

Sigurimi i Përgjegjësive -Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

Andaj për të jetuar, ecur e punuar sigurt ju duhet të merrni një police të sigurimit në ndonjërën prej kompanive që operojnë në vendin tonë.

Sigurimi i Përgjegjësive – Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

Posted by Shoqata e Sigurimeve të Kosoves – Insurance Association of Kosovo on Tuesday, July 14, 2020

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]