Sigurimi i Shëndetësor – Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

8:16 / 14 Korrik 2020

Sigurimi i Shëndetësor – Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës
 
Andaj për të jetuar, ecur e punuar sigurt ju duhet të merrni një police të sigurimit në ndonjërën prej kompanive që operojnë në vendin tonë.
https://www.facebook.com/InsuranceAssociationofKosova/videos/278493696793259/

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]