Sigurojeni pronën tuaj – video sensibilizuese të përgaditura nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

9:16 / 10 Korrik 2020

Sigurone pronën tuaj – video sensibilizuese të përgaditura nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

Sigurimi i Shëndetit

Sigurimi i Shëndetit – Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të KosovësAndaj për të jetuar, ecur e punuar sigurt ju duhet të merrni një police të sigurimit në ndonjërën prej kompanive që operojnë në vendin tonë.

Posted by Shoqata e Sigurimeve të Kosoves – Insurance Association of Kosovo on Friday, July 10, 2020

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]