Synohet bashkëpunimi i shoqatave të sigurimit europiane me atë të Kosovës

3:33 / 16 Nëntor 2018

Shoqata e Sigurimeve e Kosovës e përfaqësuar nga z. Sami Mazreku – Drejtor Ekzekutiv dhe z. Venhar Hana – Shef i Zyrës Ligjore, sot me datë 16.11.2018 kanë takuar në Romë, Itali, përfaqësuesit e Shoqatës Nacionale të Kompanive të Sigurimit znj. Maria Rita Arena dhe z. Roberto Signorini.

Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës z. Sami Mazreku ka thënë se ky takim ka për qëllim themelimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit me shoqatat e vendeve të tjera dhe ka një rendësi të veçantë për industrinë e sigurimeve në Republikën e Kosovës.

Në takim janë diskutuar çështje me rëndësi për të dyja industritë e sigurimeve, si në aspektin ligjor, ashtu edhe në atë financiar dhe operativ. Fokus i veçantë i është dhënë modaliteteve që ka ndjekur kjo shoqatë në uljen e numrit të automjeteve të pasiguruara dhe të paregjistruara dhe rritjen e vetëdijes sociale për sigurimet.

Shoqata Nacionale e Kompanive të Sigurimit ka ofruar çdo mbështetje që i nevojitet Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës për të arritur qëllimet e saj në zhvillimin e industrisë së sigurimeve.

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës në vazhdimësi do të ketë takime me Shoqata e vendeve si ajo e Hungarisë, Kroacisë dhe vende të tjera.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]