Takim me komitetin e dëmeve

5:04 / 06 Shkurt 2020

Komiteti i Dëmeve pranë Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës ka mbajtur mbledhjen e dytë ku janë diskutuar tema të ndryshme lidhur me dëmet, nevojën për ngritjen e kapaciteteve profesionale të trajtuesve të dëmeve nëpër kompanitë e sigurimeve përmes trajnimeve të ndryshme si dhe specifikat dhe sfidat e trajtimit të kërkesave për shpërblimin e dëmit të evidentuara sipas raportit evropian të aksidentit.

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]