Takim me Komitetin e Financave

10:33 / 21 Janar 2020

Sot është mbajtur takimi i parë i Komitetit të Financave të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës ku është diskutuar lidhur me sfidat në implementimin e Ligjit të ri për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, nevojën për trajnimet e vazhdueshme IFRS 16 si dhe trajnimet profesionale për stafin e kompanive të sigurimit të angazhuar në departamentet e financave.

/Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Byroja Kosovare e Sigurimit është themeluar me 07.09.2011 nga kompanitë e sigurimit të licencuara për të operuar në Republikën e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr.04/L-018 mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.

Adresa

Rruga: Rr. Lidhja e Pejës p.n Magjistralja Prishtinë-Fushë 038 603 059 [email protected]